Hjemme Sameiet Høvikåsen

www.hovikasen.com                                   Administrator: Line Markussen Birkeland

Velkommen til Sameiet Høvikåsen


Vi er 8 blokker med 142 boenheter i Fjordveien 73-87, organisert i Sameiet Høvikåsen. 


Sameiets formål er å ivareta felles interesser i forbindelse med feste og drift av eiendommen Gnr: 11 Bnr:720 i Bærum Kommune.


Formålet realiseres ved at Sameiet Høvikåsen forestår administrasjonen av:

-   Regnskapsførsel

-   Drift (vaktmestertjenester)

-   Vedlikeholdstjenester

-   Forsikring - gjeldene utvendig og innvendig fellesareal


Sameiet Høvikåsen sin forretningsfører er Brækhus Eiendom AS  https://braekhus.no/eiendomsforvaltning/