Hjemme Sameiet Høvikåsen

Velkommen til Sameiet Høvikåsen


Vi er 8 blokker med 142 boenheter i Fjordveien 73-87, organisert i Sameiet Høvikåsen. 


Sameiets formål er å ivareta felles interesser i forbindelse med feste og drift av eiendommen Gnr: 11 Bnr:720 i Bærum Kommune.


Formålet realiseres ved at Sameiet Høvikåsen forestår administrasjonen av:

-   Regnskapsførsel

-   Drift (vaktmestertjenester)

-   Vedlikeholdstjenester

-   Forsikring - gjeldene utvendig og innvendig fellesareal


Sameiet Høvikåsen sin forretningsfører er Brækhus Eiendom AS  https://braekhus.no/eiendomsforvaltning


Felleskostnader i Sameiet Høvikåsen går til å dekke:

 • Kommunale avgifter. (Vann, avløp, kloakk, renovasjon og feier)
 • Forretningsførsel
 • Forsikring av byggene og i noe grad «boenheten» -->Alle boenheter må ha egen innboforsikring i tillegg
 • Vedlikehold og drift av de 8 blokkene
 • Strøm til byggene
 • Vaktmestertjenester
 • Vasking av oppgangene
 • Vintervedlikehold med snømåking og strøing
 • Varmtvann (alle blokkene har felles varmtvannsbereder i kjelleren som Sameiet drifter og vedlikeholder)
 • Drift av fellesvaskeri og tørkerom (som brukerne betaler et lite bidrag til driften av)
 • Bredbånd og kabel TV. 
  • 75 Mbits hastighet og T-We kanaler og TV grensesnitt. (Vanlig kundepris på dette er pr. 11.10.2020 er NOK 659 for bredbånd og 509 for TV tjenestene)
 • Rente og avdrag på lån stort 20MNOK som dekker kostnadene til vedlikeholdet som er gjort i 2020/2021 samt nedbetaling av tidligere lån i Fornebubanken.
  • Rørfornying
  • Fuktskade utbedring i tak og etterisolering av loft
  • Byttet alle loftslukene
  • Utskifting av panel og maling av disse
  • Utbedring av synlige skader på betong
  • Male betongfasader
  • Byttet loftsluker i alle oppgangene.
  • Nye varmtvannsberedere i alle blokkene
  • Asbestsanering
  • Utbedring av piper