Rutine for EierskifteREGISTRERING AV EIERSKIFTE I SAMEIET HØVIKÅSEN

 

 

Eierskifte av seksjonene i Sameiet Høvikåsen  skjer som oftest gjennom salg ved hjelp av medhjelper. Enten ved bruk av eiendomsmegler eller advokat.

 

Ved enkelte tilfeller overdras avtaler privat mellom to parter. Da som en privat avtale eller gjennom skifte.


Eierskifte blir registrert i grunnboken etter hvert som de meldes kartverket.


Det man ofte ikke tenker på er at eierskifte også må meldes til forretningsfører. Benyttes medhjelper har de ansvar for å sende eierskiftemelding til forretningsfører.


Dersom det foretas eierskifte privat er det viktig å huske at dette må meldes til forretningsfører.


Forretningsfører har da behov kopi av de samme dokumenter som sendes til kartverket for registrering.


Det som i tillegg må oppgis er hvordan ny eier kan kontaktes via tlf. og e-post. Dette er viktig for at styret eller forretningsfører raskt kan få kontakt med den enkelte sameier, dersom det skulle være akutte saker som brann- eller vannskader.


Også tidligere eier må sørge for å melde sin nye adresse til forretningsfører slik at de kan sende nødvendige ligningsmessige opplysninger til rett adresse, selv etter at tidligere eier har flyttet. Kontaktperson for eierskifter hos forretningsfører Brækhus


Eiendom er Ida Setervang og kan nås på e-post adresse setervang@braekhus.no