Skilt til ringeklokker og postkasser

NAVNESKILT

Beboere er selv ansvarlig for at korrekt navn står på ringeklokkene og postkassene. For å ivareta et ordnet     og enhetlig uttrykk ved inngangspartiene, oppfordres beboere å benytte samme mal for navneskilt. Kostnadene ved bestilling av navneskilt tilfaller beboer.


NAVNESKILT TIL RINGEKLOKKE
Ved fornying av navneskilt på ringeklokken, bes beboere kontakte vår leverandør av callingsystemet/ringeklokkene; Trygge Rom, som har korrekt mal på størrelse og font. Det anbefales at man kun benytter etternavn på ringeklokken på grunn av plassmangel. Navnelappen med navn vil man motta i posten og man må selv montere dette i ringeklokken. Monteringen av navnelappen gjøres ved å vippe ut det gjennomsiktige dekselet, og til dette trenger man en liten skrutrekker. Hvis man opplever at monteringen er utfordrende kan man spørre om hjelp fra styrerepresentanten i blokken der man bor.


NAVNESKILT TIL POSTKASSEN
Ved fornying av navneskilt til postkassen kan man bestille dette fra Posten, eventuelt kan man også få det bestilt fra Trygge Rom. Skiltene som bør benyttes er av typen hvit plastskilt, størrelse: 58x94mm. Skiltet på postkassen har mer plass og kan inkludere fornavn.