Peis & Ildsted

Montering av nytt ildsted.                                                                                          14.02.2018


Det har vært noen spørsmål om retningslinjer og anbefalinger for montering av ildsted i Høvikåsen AS. I den forbindelse så henviser vi til Asker og Bærums Brannvesen sin nett side. https://www.abbv.no/feiing-og-tilsyn/nytt-ildsted/


Når det gjelder trekk i skorsteinene er det individuelle trekkforhold avhengig av hvilken leilighet man bor i, men en del av utfordringene med dårlig trekk kommer av at Høvikåsen AS  for en del år siden måtte foreta rehabilitering av skorsteinene i alle blokkene i Høvikåsen AS.

 

Årsaken til dette var at brannvesenet ga fyringsforbud i alle leilighetene. Det var tidligere regelmessige pipebranner og noen skorsteiner hadde sprekker. Brannvesenet pleide å rykke ut til skorsteinsbranner. Det var også i den forbindelse ulikheter fra blokk til blokk siden vedfyring i peisen vil være en individuell sak.

 

Styret i Høvikåsen hadde da to valg, enten å rehabilitere skorsteinene eller å stenge for fyringsmuligheter. Det første ble valgt og det ble innhentet  priser for de ulike alternative og godkjente metoder som da ble tilbudt i markedet:


•trekke ny mørtel innvendig i skorsteinen

•montere keramikkrør innvendig i skorsteinen

•montere syrefaste stålrør innvendig i skorsteinen


Styret valgte syrefaste stålrør som den billigste blant de beste metodene. Første alternativet hadde laveste pris, men ble vurdert som usikkert og lite kontrollerbart med hensyn på kvalitet og levetid.

Det andre alternativet var mye dyrere enn det siste alternativet. Syrefaste stålrør Ø=180mm ble valgt.

 

Rehabilitering av skorsteiner måtte byggesaksbehandles og godkjennes av bygningsmyndighetene. Dette ble utført. Det var noe usikkerhet knyttet til temperatur og temperaturøkning i omliggende konstruksjoner. Styret fikk Byggforsk laboratoriet (SINTEF) til å komme på befaring og foreta en prøvefyring. Resultatene var innenfor deres anbefalte verdier. Rapport ble vedlagt byggesaken. Anlegget ble godkjent.

 

Trekkforhold har senere vært et tilbakevendende tema. Rehabiliteringsprosjektet kan lett få skylden for dårlig trekk, og det er riktig at innsnevringen i pipeløpet ikke hjelper på trekken, men det er også helt sikkert at mange hadde dårlig trekk også tidligere, gjerne blant de som fyrte med åpen peis.

 

Vi har hittil vært veldig tilbakeholdne med å gi spesielle og konkrete råd. Vi har kun holdt oss til noen prinsipper, og utover dette har leilighetsinnehaverne gjort sine egne vurderinger:


•Kjøkkenvifte og badeomsvifte går ikke godt sammen med fyring, undertrykk i leiligheten, viften trekker luft ut av ildstedet.


•Det er registrert at de som monterer tett ildsted, ovn eller peisinnsats, oppnår de beste resultatene. Det kan også her være unntak. Et tett ildsted trenger mye mindre luft enn hva en åpen peis trekker.


Styret